Kullanım Koşulları

Life360.com’a, web sitesine ve Life360, Inc. (“Şirket“, “biz” veya “bize“) şirketinin çevrimiçi hizmetlerine hoş geldiniz. Bu sayfada, çevrimiçi ve/veya mobil hizmetlerimizi, web sitemizi ve hizmetle birlikte veya bağlantılı olarak sunulan yazılımları (hep birlikte “Hizmet” olarak anılmaktadır) kullanırken uyulması gereken koşullar açıklanmaktadır. Hizmetimizin kayıtlı kullanıcısı olun veya olmayın Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak (farklı zamanlarda sunabileceğimiz mobil uygulamaların indirilmesi dahil), işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesini (“Sözleşme”) okuyup anladığınızı ve bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu ve Life360 Gizlilik Politikasında belirtilen bilgilerinizin kullanımını kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. İşbu Sözleşme, tüm ziyaretçi, kullanıcı ve bu Hizmet’e erişen veya Hizmet’i kullanan diğer kişiler (“Kullanıcılar“) için geçerlidir.

İŞBU SÖZLEŞME YASAL HAKLARINIZ, ÇÖZÜM YOLLARINIZ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYARAK HER HÜKMÜ ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN. BU BİLGİLER ARASINDA BİZİM ALEYHİMİZE TALEP EDECEĞİNİZ HASARLARLA İLGİLİ MUHTELİF SINIRLAMALAR VE İSTİSNALARIN YANI SIRA BİZE BORÇLU OLDUĞUNUZ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ YER ALIR. BU SÖZLEŞMEDE ANLAŞMAZLIKLARIN ZORUNLU TAHKİMİ İLE İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMAKTADIR. BUNA GÖRE, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARCA YASAKLANMADIKÇA JÜRİLİ YARGILAMA VEYA TOPLU DAVA YERİNE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA BİREYSEL OLARAK TAHKİME BAŞVURULMASI GEREKİR. 

BU HİZMETLERE ERİŞEREK VEYA BU HİZMETLERİ KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTMİŞ OLURSUNUZ.

1. Hizmet’in Kullanımı

A. Uygunluk

Hizmet’i yalnızca Şirket’le bağlayıcı bir sözleşme tesis edebiliyor iseniz ve Sözleşme’nin yanı sıra yürürlükteki tüm yerel, eyalet, devlet, federal, ulusal ve uluslararası yasa, kural ve mevzuat ile uyumlu olarak kullanabilirsiniz. On üç (13) yaşın altındaki kişilerin, ebeveynlerinin açık izni olmaksızın Hizmet için hesap oluşturmaları kesin olarak yasaktır. Kore’deki kullanıcılar için Hizmet, 14 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ebeveyn ve vasiler, Hizmet’i kullanmak için on üç (13) yaşından küçük bir çocuğa izin verdiğinde şu konuları kabul etmiş sayılır: (i) çocuğun Hizmet’i kullanmasını kontrol etmek ve bu kullanımın işbu Sözleşme, bununla bağlantılı tüm belgeler ve yürürlükteki tüm kanunlar ile her zaman uyumlu olmasını sağlamak ve çocuğun işbu Sözleşme’ye uymasından ve çocuğun Hizmet’i kullanmasından sorumlu olmak; (ii) sizin adınıza ve çocuğun adına işbu Sözleşme’de beyan edilen sorumluluk reddi, feragat ve yükümlülüğün sınırlandırılması belgeleri ve (iii) söz konusu çocuğun Hizmet’i kullanması veya çocuğun işbu Sözleşme’ye uymaması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan (herhangi bir sınırlama olmamak üzere yasal ücretler dahil) tüm tazminat talepleri, hasar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, masraf veya borç ve harcama için tam yükümlü olacak ve Şirket’i ve iştiraklerini, acenteleri/vekalet verilenleri, lisans verenleri, yöneticileri ve diğer bağlı şirketleri ve bunların çalışanlarını, yüklenicilerini, acenteleri/vekalet verilenlerini, görevlileri ve direktörleri tam olarak tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaktır. Ek olarak, 15. bölümde (i) ila (vi) arasında “siz” veya “sizin” ifadesine yapılan tüm atıflar mümkün olduğunda çocuğunuzu ve vesayetinizin altında bulunan kişileri kapsayacak şekilde tadil edilmiş olarak kabul edilecektir. Tarafımızca daha önce Hizmet’i kullanması yasaklanan herhangi bir Kullanıcı Hizmet’e erişemez.

B. Hizmet Kuralları

Şu yasaklanmış faaliyetlerin hiçbiri ile uğraşmamayı kabul ediyorsunuz: (i) Hizmet’in herhangi bir kısmını herhangi bir ortamda, herhangi bir sınırlama olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan “kazıma” işlemiyle veya Hizmet’in türev çalışmalarını oluşturarak kopyalama, dağıtma, aktarma, ayrıştırma, kaynak koda dönüştürme, herkese açık hale getirme, yeniden yayımlama veya ifşa etme; (ii) Hizmet’te bulunan herhangi bir kaynak kodunu, algoritmayı, yöntemi ve tekniği veya herhangi bir türev çalışmasını tespit etme veya tespit etmeye çalışma ya da Hizmet’i veya herhangi bir kısmını diğer bir program ya da ürüne dahil etme; (iii) bir insanın geleneksel çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak aynı zaman aralığında üretebileceğinden daha fazla istek mesajını Şirket sunucularına gönderecek şekilde Hizmet’e erişmek amacıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın “robot”, “örümcek”, “çevrimdışı okuyucular” gibi herhangi bir otomatik sistem kullanma; (iv) istenmeyen posta, zincirleme mektup veya diğer istenmeyen e-postalar gönderme; (v) sistem bütünlüğünü veya güvenliğini bozmaya veya riske atmaya çalışma ya da Hizmet’i çalıştıran sunuculardan gelen herhangi bir aktarımın şifresini çözme; (vi) kendi takdir yetkimize göre altyapımız üzerinde makul olmayacak veya orantısız olacak kadar büyük bir yüke sebep olan veya olabilecek eylemlerde bulunma; (vii) Hizmet aracılığıyla geçersiz veri, virüs, solucan veya diğer yazılım aracısı yükleme; (viii) Hizmet’ten hesap adları dahil kişisel bilgileri toplama veya alma; (ix) Hizmet’i herhangi bir ticari talep amacıyla kullanma; (x) farklı bir kişiyi taklit etme veya bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış beyan etme, sahtekarlık yapma, kimliğini gizleme veya gizlemeye çalışma; (xi) Hizmet’in düzgün çalışmasını bozma veya bozmaya çalışma; (xii) Hizmet aracılığıyla sunulan veya yetki verilenler dışındaki herhangi bir teknoloji veya araç yoluyla Hizmet üzerindeki içeriğe erişme; (xiii) herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını önleyen veya kısıtlayan ya da Hizmet’in veya içeriğinin kullanımı ile ilgili sınırlamalar koyan özellikler dahil Hizmet’e erişmeyi önlemek veya kısıtlamak için uygulayabileceğimiz önlemleri atlatma; (xiv) herhangi bir Hizmet veya türev çalışmasını tamamen veya kısmen dağıtma, lisanslama, devretme veya satma; (xv) herhangi bir kişinin Hizmet’i kullanmasını veya Hizmet’ten faydalanmasını kısıtlayan veya engelleyen ya da bizim tarafımızdan belirlendiği şekilde bize veya Hizmet kullanıcılarına zarar verebilen ya da bizi veya onları yükümlülük altına sokan herhangi bir eylemde bulunma ve (xvi) işbu Sözleşme’nin veya verilerin ihracatı ya da yazılım, patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet veya yasal haklar (diğer kişilerin ifşa edilmesi veya gizliliği ile ilgili haklar) dahil yürürlükteki herhangi bir federal, il, yerel, eyalet, yabancı veya uluslararası yasa veya yönetmeliğin ihlali veya ihlalinin teşvik edilmesi.

C. Hizmeti Kullanma Lisansı

İşbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına tabi olarak size yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için Hizmet’i kullanmak amacıyla ve Hizmet özelliklerinin izin verdiği ölçüde münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve serbestçe geri alınabilen bir lisans veriyoruz. Şirket, Hizmet’te ve Şirket İçeriğinde (aşağıda tanımlandığı şekilde) burada açık bir şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır. Şirket, bu lisansı istediği zaman herhangi bir sebeple veya sebep olmaksızın feshedebilir.

D. Hesaplar

Hizmet’le birlikte açtığınız hesaplar, size farklı zamanlarda ve kendi münhasır takdir yetkimizde belirleyip devam ettireceğimiz hizmet ve işlevlere erişim verir.

İzin almadan başka bir Kullanıcı’nın hesabını kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken, doğru ve eksiksiz bilgiler sunmalısınız. Hesabınızla ilgili yapılan etkinlikten münferiden siz sorumlu olursunuz ve hesap parolanızı güvenli tutmanız gerekir. Hesabınızda “güçlü” parolalar (büyük ve küçük harflerin, sayı ve sembollerin birlikte kullanıldığı parolalar) kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hesabınızla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı derhal bize bildirmeniz gerekir. Şirket, hesabınızın yetkisiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kayıplar nedeniyle yükümlü olmayacaktır.

Size sunulan ayarları değiştirerek Kullanıcı profilinizi ve Hizmetle nasıl etkileşime girdiğinizi kontrol edebilirsiniz.

2. Hizmet’in Kullanılabilirliği ve Fesih Hakkımız

Önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmet’i değiştirebilir, Hizmet’i veya Hizmet özelliklerini size veya genel olarak Kullanıcılar’a sağlamayı durdurabilir veya Hizmet için kullanma sınırları oluşturabiliriz. Hizmet’te önemli değişiklikler yapmamız durumunda size en az 30 gün önceden bildirim sağlayacağız. Kendi münhasır takdirimize göre işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz ya da herhangi bir sebep belirtmeksizin herhangi bir nedenle bildirimde bulunmaksızın ve yükümlülük olmaksızın Hizmet’e erişiminizi kalıcı veya geçici olarak feshedebilir veya askıya alabiliriz. Herhangi bir sebep belirterek veya sebepsiz bir şekilde fesih olduğunda işbu Sözleşme’ye bağlı kalmaya devam edersiniz. Hizmet’i kullanma nedeniyle ortaya çıkan tüm mobil veri kullanımlarından sorumlusunuz. Planınız, veri ücreti ve limitler hakkında cep telefonu operatörünüze danışın. Diğer Kullanıcılar’la etkileşimlerinizde münferiden sorumlusunuz. Sizinle diğer Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıkları izleme hakkını saklıdır ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur. Şirket, diğer Kullanıcılar’la etkileşiminizle veya herhangi bir Kullanıcı eylemi veya eylemsizliği ile ilgili herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.

3. Kullanıcı İçeriği

Hizmet’in bazı alanlarında Kullanıcılar’ın profil bilgisi, görüntü, yorum, soru, mesaj ve diğer içerik veya bilgileri göndermesine izin verilir (bir Kullanıcı’nın Hizmet üzerinde sunduğu, gönderdiği, gösterdiği, oluşturduğu veya onaylayarak kullanıma sunduğu bu içeriklere “Kullanıcı İçeriği” denir). Kullanıcı İçeriği, telefonunuzdan veya cihazınızdan veya bunlar hakkında toplanan bilgileri içermez. Sizin tarafınızdan oluşturulan veya gönderilen Kullanıcı İçeriği üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı talep etmemekteyiz. Sizin oluşturduğunuz Kullanıcı İçeriği size aittir. Bununla birlikte, ayarlarınıza ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak Hizmet aracılığıyla Kullanıcı İçeriğini paylaşarak aşağıdaki Kullanıcı İçeriği Lisans Verme işlemini ve diğer kullanıcıların Kullanıcı İçeriğinizi görüntüleme, düzenleme ve/veya paylaşmasına izin vermeyi kabul etmiş sayılırsınız. Şirket, Hizmet aracılığıyla paylaşılan Kullanıcı İçeriği’ni kendi münhasır takdir yetkimizde kaldırma yetkisi vardır (ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur).

Şu özelliklere sahip Kullanıcı İçeriği’ni göndermemeyi veya iletmemeyi kabul ediyorsunuz: (i) siz, farklı bir kişi veya hayvan üzerinde zarar, kayıp, fiziksel veya ruhsal yaralanma, duygusal baskı, ölüm, engellilik, çirkinleşme veya fiziksel ya da ruhsal hastalık riski oluşturması; (ii) farklı bir kişi veya mülk üzerinde başka kayıp veya hasar riski oluşturması; (iii) çocuklara uygun olmayan içerikler göstererek, kimliği tanımlayabilecek bilgiler veya diğer şeyler talep ederek onlara zarar vermeye veya kötüye kullanmaya çalışması; (iv) suç veya haksız fiile sebep olması veya buna katkıda bulunması; (v) yasalara aykırı, zararlı, kötüleyici, ırksal veya etnik açıdan saldırgan, ayrımcı, ihlal edici, kişisel gizlilik veya tanıtım haklarına zarar verici, taciz edici, (halka açık olarak veya farklı bir şekilde) diğer insanlara hakaret edici, iftira niteliğinde, tehdit edici, küfürlü veya uygunsuz olduğunu kabul ettiğimiz bilgiler veya içerikler bulundurması; (vi) yasalara aykırı olan herhangi bir bilgi veya içerik bulundurması (herhangi bir sınırlama olmaksızın menkul kıymetler yasasına tabi olarak içeriden elde edilen bilgilerin veya farklı bir tarafın ticari sırlarının ifşası dahil); (vii) herhangi bir yasa veya sözleşmesel veya güvene dayalı ilişki kapsamında kullanıma sunma hakkınızın olmadığı bilgi veya içerikler bulundurması; (viii) doğru ve güncel olmadığını bildiğiniz herhangi bir bilgi veya içerik bulundurması; (ix) hile veya etik ile ilgili olanlar dahil olmak üzere herhangi bir okul veya yürürlükteki diğer politikaları ihlal etmesi; (x) herhangi bir sınırlama olmaksızın Hizmet’in etkileşimli bir alanında normal diyalog akışını bozması ve farklı bir kişi veya kurum tarafından gönderilen içeriklerin silinmesi veya gözden geçirilmesi dahil olmak üzere Hizmet’in diğer Kullanıcılar’ına müdahale edilmesi veya (xi) açık bir şekilde izin verilen durumlar hariç olmak üzere bağış talepleri, imza talepleri, franchise düzenlemeleri, distribütörlük düzenlemeleri, satış temsilcisi acentesi düzenlemeleri veya (işe alım veya sözleşmeli çalışma teklifleri dahil) diğer iş fırsatları, kulüp üyelikleri, zincirleme mektup veya saadet zinciri ile ilgili mektuplar, diğer reklam veya promosyon materyali veya belli bir amaç (ör. tasniflenmiş ilan tahtası) için belirlenen alanlar dışında diğer Kullanıcılar’ın mal veya hizmet kullanılmasının talep edilmesini yayınlama veya iletme. Bu amaca yönelik olarak Hizmet’in belli alanlarını kullanarak iletişim kurduğunuz bir işveren, çalışan veya yüklenici ile oluşturduğunuz veya oluşturmaya çalıştığınız herhangi bir istihdam ilişkisinin veya diğer ilişkilerin bizimle değil yalnızca sizinle ilgili işveren, çalışan veya yüklenici arasında olduğunu kabul ediyorsunuz. İzin almadan diğer Kullanıcılar hakkında kişisel bilgileri veya şirket iletişim bilgilerini kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Gönderdiğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir sınırlama olmaksızın (aşağıda tanımlandığı şekilde) herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı veya gizlilik hakkı dahil herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini veya etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Şirket, herhangi bir yükümlülük olmaksızın Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak bu hükümleri ihlal ettiğini düşündüğü Kullanıcı İçerikleri’ni reddetme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu Sözleşme’nin kapsamında “Fikri Mülkiyet Hakları”, herhangi bir eyalet, devlet, ülke, bölge ve yargılama makamı kapsamındaki tüm patent hakları, telif hakları, entegre devre hakları, manevi haklar, tanıtım hakları, ticari marka, ticari takdim ve hizmet işareti hakları, itibar, ticari sır hakları veya şu anda mevcut olabilecek veya bu andan itibaren ortaya çıkabilecek diğer fikri mülkiyet hakları ve bunlarla bağlantılı başvuru ve kayıtlar, yenilemeler ve uzatmalar anlamına gelmektedir.

Kullanıcı İçeriği’nizle bağlantılı olarak, aşağıdaki hususları tasdik, beyan ve taahhüt ediyorsunuz:

A. Kullanıcı İçeriği’ndeki her tanımlanabilir gerçek kişiden, bu kişinin Hizmet’te ve işbu Sözleşme’de planlandığı şekilde adını veya benzeri özelliklerini kullanmak için izin aldınız ve bu kişilerin her biri bu kullanımla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek yükümlülüklere karşı sizi beri kılmıştır.

B. İşbu Sözleşme ve Hizmet’te planlandığı şekilde Kullanıcı İçeriği’niz ve Şirket’in bunları kullanımı, herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ve gizlilik hakkı dahil herhangi bir yasayı veya üçüncü taraf hakkını ihlal etmeyecektir. Sizin veya diğer başka Kullanıcılar’ın veya üçüncü tarafın Hizmet üzerinden yayımladığı veya gönderdiği herhangi bir Kullanıcı İçeriği için Şirket herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriği’nizden ve bunu gönderme veya yayımlama sonucundan yalnızca siz sorumlusunuz ve bizim Kullanıcı İçeriği’nizin çevrimiçi olarak dağıtılması ve yayımı için pasif bir aracı olarak hareket ettiğimizi kabul etmektesiniz. Hatalı, sakıncalı, çocuklar için uygunsuz yada amacınızla uyumlu olmayan Kullanıcı İçeriği’ne maruz kalabileceğinizi anlayıp kabul ediyorsunuz ve Şirket’in Kullanıcı İçeriği sonucunda maruz kaldığınızı iddia ettiğiniz hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

4. Kullanıcı İçeriği Lisansı Verme

Hizmet üzerinde Kullanıcı İçeriği’ni yayımlayarak, Şirket’e tüm Kullanıcı İçeriği’ni ve adınızı, sesinizi ve/veya Kullanıcı İçeriği’nde bulunan benzerini tamamen veya kısmen, şu anda bilinsin veya daha sonra geliştirilsin Hizmet’le bağlantılı olarak kullanılmak üzere ve ticari, pazarlama, reklam ve diğer amaçlarla herhangi bir biçimde, ortamda veya teknolojide kullanma, çoğaltma, değiştirme, yayımlama, listeleme, düzenleme, çevirme, dağıtma, birleştirme, herkese açık bir şekilde gerçekleştirme, herkse açık bir şekilde gösterme ve türev çalışmaları hazırlama ile ilgili telifsiz, alt lisanslanabilir (çok sayıda alt lisans katmanı dahil), devredilebilir, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan, dünya genelinde geçerli bir lisansı açık bir şekilde veriyor ve vermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

5. Mobil Yazılıma Özel Koşullar

A. Mobil Yazılım.

Hizmet’in parçası olarak, mobil cihazlar için tasarlanmış yazılım ve/veya uygulamalar kullanıma sunarız (“Mobil Yazılım”). Mobil Yazılım’ı kullanmak için Mobil Yazılım’la uyumlu bir mobil cihazınız olmalıdır. Şirket, Mobil Yazılım’ın mobil cihazınız ile uyumlu olacağının garantisini vermez. Şirket işbu belge ile size yalnızca size ait olan ve kişisel kullanımınıza yönelik bir Şirket hesabı için Mobil Yazılımın derlenmiş kod kopyasını kullanmak amacıyla münhasır olmayan, devredilemez ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. “Mobil Yazılım” için de geçerli olan yukarıdaki “Hizmet Kuralları”nda yer alan eylemlerle ilgili genel yasakları sınırlamaksızın şunları yapamazsınız: (i) kısıtlamanın yasalarca açık bir şekilde yasaklanması hariç olmak üzere Mobil Yazılımı değiştirme, parçalama, kaynak koda dönüştürme veya tersine mühendislik yapma; (ii) Mobil Yazılımı herhangi bir üçüncü taraftan kiralama, üçüncü tarafa kiraya verme, borç verme, yeniden satma, alt lisans verme, dağıtma veya transfer etme veya Mobil Yazılımı kullanarak herhangi bir üçüncü tarafa ortak kullanım veya benzeri hizmetler sağlama; (iii) Mobil Yazılımın kopyasını yapma; (iv) Mobil Yazılım’ın güvenlikle ilgili özelliklerini, Mobil Yazılım yoluyla erişilebilen herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Mobil Yazılımın kullanımı ile ilgili sınırlamalar uygulayan özellikleri kaldırma, bozma, devre dışı bırakma veya engelleme veya (v) Mobil Yazılımdaki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet bildirimlerini silme. Şirket’in farklı zamanlarda Mobil Yazılım’ın yükseltilmiş sürümlerini kullanıma sunabileceğini ve mobil cihazınızda kullanmakta olduğunuz Mobil Yazılım sürümünü otomatik ve elektronik olarak yükseltebileceğini kabul ediyorsunuz. Mobil cihazınızda bu otomatik yükselmeyi onaylamakta ve işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarının bu yükseltmelerde geçerli olacağını kabul ediyorsunuz. Mobil Yazılım’da yer alabilecek herhangi bir üçüncü taraf kod, eğer varsa bu koda yetki veren geçerli açık kaynak veya üçüncü taraf lisans EULA’sı kapsamındadır. Yukarıda bahsi geçen lisans verme işlemi Mobil Yazılım’ın veya herhangi bir kopyasının satışı değildir ve Şirket veya üçüncü taraf iş ortakları veya tedarikçiler Mobil Yazılım’daki (ve bunların kopyalarındaki) tüm hak, mülkiyet ve hisseyi elinde bulundurur. İşbu Sözleşme’de açık bir şekilde belirtilmedikçe bu hak, görev veya yükümlülükleri devretme girişiminiz geçersizdir. Şirket, işbu Sözleşme’ye tabi olarak açık bir şekilde verilmeyen tüm hakları elinde bulundurmaktadır. Mobil Yazılım’ın Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti adına temin edilmesi halinde aşağıdaki hükümler geçerli olur. ABD Hükûmeti tarafından Mobil Yazılım’ın kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi işbu Sözleşme’de ve uygun olduğunda DFARS 227.7202-1(a) ve 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 veya FAR 52.227-14 (ALT III) maddelerinde beyan edilen kısıtlamalara tabidir. Mobil Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri’nden menşeli olup Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasa ve yönetmeliklerine tabidir. Mobil Yazılım, belli ülkelere veya Amerika Birleşik Devletleri’nden ihracat alması yasaklanan belli ülkelere veya kişilere ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi yasaktır. Ayrıca Mobil Yazılım, diğer ülkelerin ithalat ve ihracat yasalarına tabi olabilir. İkamet ettiğiniz yerin yargılama makamı yasaları dahil olmak üzere, Mobil Yazılım’ın ve Şirket Hizmeti’nin kullanımı ile ilgili tüm Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı yasalar ile uyumlu hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

B. Apple App Store’daki Mobil Yazılım.

Aşağıdaki maddeler, Apple App Store’dan temin ettiğiniz tüm Mobil Yazılımlar (“Apple Kaynaklı Yazılımlar”) için geçerlidir: İşbu Sözleşme’nin Apple, Inc. (“Apple”) değil yalnızca siz ve Şirket arasında akdedildiğini ve Apple’ın Apple Kaynaklı Yazılımlar veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını onaylayıp kabul etmektesiniz. Apple Kaynaklı Yazılımlar’ı kullanmanız, o tarihte yürürlükte olan App Store Hizmet Koşulları ile uyumlu olmalıdır. Apple’ın herhangi bir şekilde Apple Kaynaklı Yazılımlar ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sunma yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz. Apple Kaynaklı Yazılımlar’ın geçerli herhangi bir garantiyi yerine getirememesi halinde, Apple’ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple da yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde Apple Kaynaklı Yazılımlar’ın satın alma fiyatını size iade eder; Apple’ın Apple Kaynaklı Yazılımlar ile ilgili herhangi bir başka garanti yükümlülüğü olmaz ve herhangi bir garantiyi yerine getirememe ile bağlantılı diğer tazminat talebi, kayıp, yükümlülük, hasar, maliyet veya harcama yalnızca bu Sözleşme ve yazılım sağlayıcısı olarak Şirket için geçerli diğer yasalar ile idare edilir.

Apple’ın Apple Kaynaklı Yazılımlar’la ya da Apple Kaynaklı Yazılımlar’a sahip olmanız ve/veya kullanımınız ile ilgili olarak sizin veya üçüncü tarafların herhangi bir sınırlama olmaksızın şunlar gibi tazminat taleplerine karşılık vermekle yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz: (i) ürün sorumluluk talepleri; (ii) Apple Kaynaklı Yazılımların yürürlükteki herhangi bir hukuki veya mevzuata dayalı gereksinimlere uyamaması ile ilgili tazminat talepleri ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri mevzuata tabi olarak ortaya çıkan tazminat talepleri ve bu tazminat talepleri yalnızca işbu Sözleşme ve yazılım sağlayıcı olarak Şirket için geçerli olan yasalarla idare edilecektir. Apple Kaynaklı Yazılımlar’ın veya sizin Apple Kaynaklı Yazılımlar’a sahip olmanızın ve kullanımınızın üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair bu üçüncü tarafça tazminat talebinde bulunulması halinde, Apple değil Şirket’in münferiden işbu Sözleşme’nin gerektirdiği ölçüde bu fikri mülkiyetin ihlali nedeniyle tazminat talebinin soruşturulması, savunulması, anlaşmaya varılması ve aklanması için sorumlu olacağını kabul etmektesiniz. Siz ve Şirket, Apple’ın ve Apple iştiraklerinin, Apple Kaynaklı Yazılımların lisansı ile bağlantılı olduğundan işbu Sözleşme’nin üçüncü taraf hak sahibi tarafları olduğunu ve Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını kabul ettiğinizde, bununla ilgili olarak üçüncü bir taraf olarak size karşı Apple Kaynaklı Yazılımlar’ın lisansı ile bağlantılı olduğundan Apple’ın Sözleşme’yi uygulama hakkı olduğunu (ve bu hakkı kabul ettiğinin kabul edildiğini) onaylayıp kabul etmektesiniz.

C. Google Play Store’dan Gelen Mobil Yazılım. 

Aşağıdaki maddeler Google Play Store’dan edindiğiniz tüm Mobil Yazılımlar (“Google Kaynaklı Yazılımlar“) için geçerlidir: (i) işbu Sözleşme’nin Google, Inc. (“Google“) ile değil sizinle Şirket arasında olduğunu kabul etmektesiniz; (ii) Google Kaynaklı Yazılımlar’ı kullanımınızın Google’ın o an yürürlükte olan Google Play Store Hizmet Koşulları ile uyumlu olması gerekir; (iii) Google Kaynaklı Yazılımlar’ı temin ettiğiniz yerde Google şirketi Google Play Store’un tek sağlayıcısıdır; (iv) Google değil Şirket Google Kaynaklı Yazılımlar’dan münferiden sorumludur; (v) Google şirketi, Google Kaynaklı Yazılımlar veya Sözleşme ile bağlantılı olarak size karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip değildir ve (vi) Şirketin Google Kaynaklı Yazılımlar’ı ile ilgili olduğundan Google’ın Sözleşmenin üçüncü taraf hak sahibi olduğunu onaylayıp kabul ediyorsunuz.

6. Sizinle İletişimimiz

A. E-Posta Yazışmaları.

Şirkete e-posta adresinizi vererek, size normal posta yoluyla yazışmaları göndermek yerine Hizmet’le ilgili bildirimleri ve ayrıca yasaların gerektirdiği diğer bildirimleri göndermek amacıyla e-posta adresinizi kullanma izni vermiş olursunuz. Ayrıca hizmet özelliklerindeki değişiklikler ve özel teklifler gibi diğer mesajları göndermek için e-posta adresinizi kullanabiliriz. Promosyon e-posta mesajları almak istemiyorsanız Şirket’ten gelen e-posta yazışmalarına aboneliğinizi iptal ederek vazgeçebilirsiniz. Vazgeçme işlemi güncelleme, iyileştirme veya teklif ile ilgili e-posta mesajları almanızı engelleyebilir.

B. SMS/Mesajlaşma

Aile fertlerinden veya arkadaş grubundan (“Aileniz” veya “Grubunuz”) mesajlar gibi tekrar eden SMS/mesajlaşma ya da Hizmet’in bir izleme özelliği (“Mesajlaşma Programı“) ile ilgili uyarılar alma seçeneğini size sunabiliriz. Ayrıca Grubunuzdaki bir kişinin ciddi bir kazaya karıştığının tespit edilmesi gibi acil bir durumda ya da bir Kullanıcı’nın acil durumda iletişim kurulacak kişisi olarak listelenmeniz halinde SMS/cep telefonu mesajları gönderebiliriz. Mesajlaşma Programı’na izin vererek, verilen cep telefonu numarasına SMS/cep telefonu mesajı almayı kabul etmiş olursunuz. Verdiğiniz cep telefonunun doğru ve hatasız olduğunun yanı sıra bu tip cep telefonu mesajları almak için belirlenmiş cep telefonunu kaydetme yetkisine sahip olduğunuzu teyit etmektesiniz. Cep telefonu mesajlarının otomatik telefon arama sistemi kullanılarak gönderilebileceğini, standart mesaj ve veri ücretinin uygulanabileceğini ve mesajların gönderilme sıklığının değişebileceğini onaylayıp kabul etmektesiniz. Mesajlaşma Programı, tüm operatörlerde kullanılmayabilir ya da tüm cep telefonu modelleri ile uyumlu olmayabilir ve operatörler gecikmiş veya teslim edilmemiş mesajlardan dolayı sorumlu değildir. Mesaj gönderme veya alma ile ilgili gecikmelerden sorumlu değiliz ve Mesajlaşma Programı’nı istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Cep telefonu mesajları ile ilgili yardım almak için Mesajlaşma Programı ile aldığınız herhangi bir mesaja “HELP” (YARDIM) yazarak cevap verin. Cep telefonu mesajları aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal etmek için Mesajlaşma Programı ile aldığınız herhangi bir mesaja “STOP” (DURDUR) yazarak cevap verin. SMS/cep telefonu mesajı aboneliğini iptal etme talebinizi takiben talebinizi onaylamak üzere son bir cep telefonu mesajı alabileceğinizi kabul etmektesiniz. Ayrıca support@life360.com adresine e-posta göndererek aboneliğinizi iptal edebilir (veya aboneliğinizi iptal ettikten sonra tekrar abone olabilir) veya yardım alabilirsiniz. Telefon mesajı uyarılarını almaktan vazgeçmeniz halinde, Hizmet ve Grup üyeleriniz ile ilgili önemli mesajlar için sizinle iletişime geçemeyebileceğimize lütfen dikkat edin. Bununla birlikte acil bir durum veya hesapla ilgili soru olması halinde, anlık bildirim veya e-posta gibi diğer yollarla sizinle iletişim kurmaya çalışacağız.

7. Mülkiyet Haklarımız

Kullanıcı İçeriğiniz hariç olmak üzere, Hizmet ve tüm materyaller, hizmetler ve buradaki ve buradan transfer edilen tüm bilgiler ve herhangi bir sınırlama olmaksızın bilgiler, yazılım, görüntü, metin, grafik, şekil, logo, patent, ticari marka, hizmet markası, telif hakkı, fotoğraf, ses, video, müzik, içerik, rapor, özellik, işlevsellik, tasarım, sunum, analiz ve Hizmet veya Mobil Yazılım aracılığıyla üretilen, toplanan veya aktarılan veriler, Hizmetin “görünümü ve hissi” ve diğer Kullanıcılara ait Kullanıcı İçeriği (“Şirket İçeriği“) ve bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları, Şirketin ve lisans verenlerimizin (ve Hizmet’e Kullanıcı İçeriği gönderen diğer Kullanıcılar’ın) münhasır mülküdür. Burada açık bir şekilde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, işbu Sözleşme’deki hiçbir şey bu Fikri Mülkiyet Hakları’na tabi olarak herhangi bir lisans oluşturmaz ve siz de herhangi bir Şirket İçeriği’nden türev çalışmaları satma, lisans verme, kiralama, değiştirme, dağıtma, kopyalama, çoğaltma, aktarma, aleni olarak gösterme, aleni olarak gerçekleştirme, yayımlama, uyarlama, düzenleme veya oluşturma işlemleri yapmamayı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme’de açık bir şekilde izin verilmeyen Şirket İçeriği’nin kullanımı kesin olarak yasaktır.

Hizmet’i veya ürünlerimizi nasıl geliştireceğimiz dahil olmak üzere Hizmet hakkında yorum veya fikirlerinizi göndermeyi tercih edebilir veya size böyle bir davette bulunabiliriz (“Öneriler“). Herhangi bir Öneri sunduğunuzda, bildiriminizin karşılıksız, istenmeden sunulmuş ve herhangi bir kısıtlama olmadan verildiğini ve bu bildirimin Şirket’i herhangi bir güvene dayalı yükümlülük veya diğer yükümlülükler altına koymadığını ve size herhangi bir ödeme yapmaksızın bu Öneri’yi herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve/veya bu Öneri’yi gizli olmayan bir şekilde veya farklı bir biçimde farklı bir kişiye bildirebileceğimizi kabul edersiniz. Gönderdiğiniz öneri kabul edildiğinde, Şirket’in daha önce Şirket tarafından bilinen veya çalışanlarımız tarafından geliştirilen veya sizin dışınızdaki kaynaklardan elde edilen benzeri veya alakalı önerileri kullanma hakkından feragat etmeyeceğini kabul etmektesiniz. Şirket’in herhangi bir Öneriyi gözden geçirme, dikkate alma veya uygulama yükümlülüğü yoktur. Gönderdiğiniz Önerinin herhangi bir sınırlama olmaksızın Fikri Mülkiyet Hakları veya gizlilik hakları dahil herhangi bir üçüncü taraf hakkı ihlal etmediğini veya etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

8. Hizmet’in Özellikleri

Hizmet’te seçtiğiniz ve gerekli yerlerde ödeme yaptığınız veya kullanmak üzere abone olduğunuz özelliklere bağlı olarak, sizin kullanımınıza sunulan veya sunulmayan bazı özellikler yer almaktadır. Bazı Hizmet özellikleri için özelliklerin uygulanacağı cihazlara Mobil Yazılımın yüklenmesi gerekir. Tüm Hizmet özellikleri ülkenizde geçerli olmayabilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıya bakın.

A. Konum Bilgileri ve Sürüş Etkinlikleri Özellikleri.

Hizmet’in bazı özellikleri, Hizmet’i kullanan siz ve diğer kişiler hakkında konum bilgileri toplayıp paylaşmak ve sürüş davranışlarını tespit edip izlemek üzere tasarlanmıştır. Bu özelliklere erişip kullanabilmek amacıyla Hizmet, konum bilgilerini paylaşmak, sürüş davranışını ve sürüş etkinliklerini (ör. hız yapma, sert frene basma, dengesiz sürüş, çarpma, tam konum geçmişi ve motorlu araç hareketleri) hesaplayıp tespit etmek, acil yardım hizmetleri sunmak, rapor düzenlemek ve ayrıca Hizmet’in özellik ve işlevlerini sunup kolaylaştırmak için cep telefonunuzdan konum, algısal ve hareket bilgilerini toplar. Bu veriler, siz hareket eden bir araçtayken siz sürücü olmasanız bile toplanır. Bu bilgileri toplamak için sürücüden izin almadıysanız lütfen konum hizmetlerini, sürüş davranışını, raporlama ve çarpma algılama özelliklerini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Motorlu bir araçta konum hizmetini, sürücü davranışını ve algılama özelliklerini kullanarak, sürücünün siz olduğunu veya sürücüden onay aldığınızı, Şirketin Hizmet sunmak amacıyla ve Gizlilik Politikasında tarif edilen diğer amaçlarla konum, hareket ve sürüş davranışı bilgilerini cihazınızdan toplayıp kullanmasına izin verdiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Bu özelliklerin düzgün çalışabilmesi için konum ve hareket verilerinin sağlanacağı cihazda ilgili Mobil Yazılım’ın yüklenmesi ve akıllı telefon veya cep telefonundan konum, algısal ve hareket verilerine erişimin olması gerekir. Konum, algısal ve hareket verilerine erişime izin veren ilgili cihaz izin ve ayarlarının doğru bir şekilde ayarlanmaması veya etkinleştirilmemesi halinde bu özellikler düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Ayrıca bu özellikler farklı sebeplerle çalışmayabilir; örneğin Mobil Yazılım’ın yüklü olduğu cihaz açık değilse ve kablosuz hizmet sağlayıcı ağına bağlı ise (ör. telefonun bir Wi-Fi ağına bağlanması halinde çalışmaz), konum hizmetleri kapalıysa, Hizmet kullanılmamaktaysa veya cihazda kapalıysa cihazı kullanarak bir telefon görüşmesi yapıyorsanız ve diğer başka nedenlerle çalışmayabilir. Bu özelliklere erişme ve bu özellikleri kullanma ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Life 360 Aile Güvenliği Desteği Ek Koşullar ve uygulama ayarlarınıza bakın.

Konum Bilgileri ve Sürüş Etkinliği özellikleri, şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da (Yukon, Nunavut ve Northwest Bölgeleri hariç) kullanılabilir. 

B. Aile Güvenliği Desteği.

Life360 Aile Güvenliği Desteği Hizmeti, Kullanıcılar’a çarpma algılama ve acil durum destek hizmeti, yol desteği, sürücü davranış raporu, izleme ve diğer hizmetler gibi acil durum ve güvenlikle ilgili farklı özellik ve hizmetler sunar. Aile Güvenliği Desteği Hizmeti, belli temel özellik ve hizmetleri tüm Life360 Kullanıcılarına (“Temel Özellikler“) sunulurken, diğer özellik ve hizmetler abonelik planı seviyesine göre farklı faydalanma seviyelerinde ücretli üyelik aboneliğine sahip Kullanıcılar’a sunulur (“Abonelikle Gelen Özellikler“). Belirli Aile Güvenliği Desteği özellik ve hizmetleri üçüncü taraf iş ortakları (“Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar“) tarafından sunulur. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetler için ek kayıt işlemleri gerekebilir ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’nın yürürlükteki hüküm ve şartlarına tabi olabilir. Aile Güvenliği Desteği Hizmetinin kullanımı Life360 Aile Güvenliği Desteği Ek Kullanım Koşullarına tabidir

Aile Güvenliği Desteği özellikleri, şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da (Yukon, Nunavut ve Northwest Bölgeleri hariç) kullanılabilir.

C. Google Eylemleri.

Google’da Life360 Action (“Action”), akıllı telefonlarda (Google Asistan Uygulaması ile), akıllı hoparlörler (ör. Google Home ve Google Mini) ve Google Asistan hizmetine bağlanan diğer cihazlarda Life360 hesabınız ve Aile Grubunuz hakkında belli bilgilere erişmenize olanak veren, sesle çalışan bir özelliktir. Örneğin, Life360 ile sesinizi kullanarak Aile Grubunuzun herhangi bir ferdinin konumunu öğrenmek amacıyla iletişim kurmak için Asistan’ın etkinleştirildiği cihazı (ör. Google Home) kullanabilirsiniz.

Action’ı kullanabilmek için Asistan’a komut verip sesli bir şekilde sorular sormalısınız; bunun karşılığında ise cihaz ekranında ve/veya sesli yanıtla bir cevap alırsınız. Örneğin “Ailem Nerede?” sorusuna karşılık Life360 Action’ın etkinleştirildiği herhangi bir cihazda Aile Grubu üyeleriniz hakkında ad, konum ve diğer bilgileri veren bir yanıt alırsınız. Google Asistan üzerinden Life360 ile yapılan yazışmalar Life360 tarafından sizin tarafınızdan yetki verilmiş bir iletişim olarak kabul edilecek ve Asistan’ın etkin olduğu cihazdan alınan talebe karşılık Google Asistan aracılığıyla Life360’tan gelen iletişim Life360 tarafından size gönderilen bir iletişim olarak kabul edilecektir. Google Asistan cihazınızda Life360 Action’ı etkinleştirmeniz halinde Life360’a cihaz hakkında bilgi sunma yetkisi verirsiniz. Üçüncü tarafın yetkisiz erişimi hali dahil olmak üzere Action’ın kullanımı yoluyla aktarılan tüm sesli komutlar ve diğer veriler için sorumluluk size aittir.

Action’ın nasıl kullanıldığı ve Action ile Life360 ile gerçekleştirilen tüm etkileşimler için münferiden sorumlusunuz. Sizin dışınızda bir kişinin cihazınızda Action üzerinden Life360 ile etkileşime girmesi ve Action üzerinden Life360 ile etkileşime girdiğinize kulak misafiri olması ve Aile Grubunuzun fertlerinin konumu hakkında bilgi sahibi olması mümkündür. Çevrenize dikkat etmeli ve Life360 hesabınızın ve Grup üyelerine ait bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla ses eşleştirme, PIN veya parola gibi cihazınızda yer alan güvenlik özelliklerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Action’ı etkinleştirmeniz halinde Grup üyelerinizi uyarabiliriz.

Google Asistan, bir Google hizmetidir ve Google sistemlerinde işletilmektedir. Action’ı kullanabileceğiniz Google Asistan’ın etkin olduğu cihazları kullanmanız, sizin Google ile yaptığınız anlaşmalara ve Google’ın gizlilik politikasına tabidir. Google Asistan’ın (ve Google Asistan’ın yüklü olduğu donanımın) ve/veya Google’ın Action veya Google Asistan ile etkileşimlerinizi kaydetmesi olasıdır. Action’ı kullanarak, Life360 ile etkileşimlerinizde yer alan bilgilerin Google ile paylaşılmasına izin verirsiniz. Google ile yaptığınız Google Asistan sözleşmelerinizi ve Google’ın gizlilik politikasını gözden geçirerek lütfen Google’ın bu etkileşimleri nasıl işlediğini anlayın. Life360 şirketinin Google ile herhangi bir ilişkisi yoktur ve sizin Google ile veya Google’ın ürün ve hizmetleri için yaptığınız sözleşmelerin tarafı değildir veya bundan sorumlu değildir. Life360, Google Asistan ve Asistan’ın etkin olduğu cihazın çalışmasından veya Action’ın kullanımı sonucu ortaya çıkan yanlışlıklardan sorumlu değildir. Action’ı kullanımınızın, ses algılamadaki hatalar ve sesli komutların yanlış anlaşılması gibi kesintiye uğraması ve/veya hata ile sonuçlanması mümkündür. Action ile sunulan bilgilerin doğruluğundan emin değilseniz lütfen Life360 mobil uygulamasını kullanarak Life360 hesabınıza erişin.

Google Asistan’ın etkin olduğu bir cihazda Life360 Action’ı kullanmıyorsanız bile, Grubunuzun herhangi bir üyesi Asistan’ın etkin olduğu cihazda Life360 Action’ı etkinleştirmiş ise kişisel bilgileriniz ve konumunuz Google tarafından ve Grubunuzun bir ferdinin Life360 Action’ı etkinleştirdiği cihaza erişimi olan kişiler tarafından erişilebilir. Grup üyenizden Action’ı kendisine ait Asistan’ın etkinleştirildiği cihazlardan bağlantısını keserek veya Gruptan ayrılarak bu bilgi paylaşımından vazgeçebilirsiniz.

Life360 Action, tüm bölgelerde kullanılmayabilir. Life360, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın istediği zaman Action’ı veya herhangi bir bölümünü değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. 

Google Asistan hizmeti şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilir. 

D. Dijital Güvenlik 

Life360 Dijital Güvenlik hizmeti, veri ihlali uyarıları, kimlik koruma ve geri alma ve kredi izleme gibi farklı özellikler sunar. Bu hizmetleri size sunmak için üçüncü taraflarla ortaklıklarımız vardır. Size bu hizmetleri sunabilmek için Kişisel Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

Life360 Grubunda iseniz bir üye olarak kendiniz ve tüm Grup için kimlik koruma ve veri ihlali uyarılarına katılma olanağınız vardır. Bu tip durumlarda, her Grup üyesinin aynı Grubun diğer üyeleri için kimlik koruma ve veri ihlali uyarıları ile ilgili görünürlüğü olur. Herhangi bir zamanda, herhangi bir Grup üyesi kendi ayarlarına gidip “Dijital Güvenlik”i seçerek veri ihlali uyarıları veya kimlik hırsızlığı korumasını almaktan vazgeçebilir. Bu tip durumlarda, kimlik koruması veya kimlik korumadan vazgeçerseniz sırasıyla bu hizmetleri artık almazsınız ve bu bilgileri artık Grubunuzla paylaşmazsınız.

Life360 Dijital Güvenlik hizmeti, şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılabilir.

E. Tile Hesaplarını Bağlama

Life360 iştiraki olan Tile, Inc., en değer verdiğiniz ürünleri takip etmenize yardım ederek gönül rahatlığı sunan bağlı donanım cihazları oluşturur. Tile hizmetleri, Tile donanım cihazlarının ve Tile’ın etkin olduğu iş ortağı cihazlarının (hep birlikte “Tile Cihazları”) Tile mobil uygulaması kullanılarak tespit edilmesini sağlar. Tile hakkında daha fazla bilgiye Tile.com adresinden erişebilirsiniz. Life360, artık Tile müşterilerinin Tile Cihazlarını Life360 uygulamasından da tespit etmesine olanak vermektedir. Bu işlemi yapmak için Tile hesabınızı Life360 hesabınıza bağlayabilirsiniz. Bu hesapların bağlanması tercih edildiğinde, Life360 Uygulamasında gösterilen haritada Tile Cihazlarınızı görüntüleyip takip edebilirsiniz ve böylece (varsa) Grup üyeleriniz bu Tile Cihazlarını da görüntüleyip takip edebilir. Bu hesapları bağladığınızda, Life360 Hizmetlerini kullanımınız ve Tile Cihazlarınız hakkında toplanan veriler, sırasıyla Kullanım Koşullarına ve Life360 Gizlilik Politikasına tabi olarak Life360 ile paylaşılır. Life360 Kullanım Koşulları’ndaki veya Gizlilik Politikası’ndaki herhangi bir maddeye bakmaksızın ve herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Tile veya Life360 mobil uygulamalarında iken Tile cihazlarınızla ilişkili konumlar toplu halde bile satılmaz veya pazarlanmaz. Life360 hesabınıza bağlansa bile Tile Cihazlarını kullanımınızın Tile Hizmet Koşullarına ve Tile Gizlilik Politikasına tabi olduğuna dikkat edin.

9. Hizmet ve Hizmet Özellikleri Hakkında Ek Politikalar ve Bilgiler

Bu bölümde, coğrafi kapsam bilgileri, fatura politikaları ve fiyatlandırma ve ödeme vadesi dahil Hizmet ve Hizmet özellikleri hakkında ek politikalar ve bilgiler yer almaktadır.

A. Coğrafi Kapsam.

Bu Hizmet, ABD’nin civarı, Alaska, Hawaii’de ve yukarıda spesifik bir şekilde belirtilen yerlerde yaşayan kişiler için tasarlanmıştır ve bazı Hizmetler Kanada’da kullanılabilir. Bazı Hizmet özellikleri, Mobil Yazılım’ın yüklü olduğu telefon için kablosuz hizmet kapsama alanı dışındaki alanlarda çalışmayabilir.

B. Faturalama Politikaları.

Abonelik Özellikleri’ni kullanmayı seçerseniz fiyatlandırma ve ödeme vadesini ve bunları farklı zamanlarda güncelleyebileceğimizi kabul edersiniz. Şirket, herhangi bir zamanda kendi takdir yetkisine bağlı olarak ek ücret ve fiyatlar için yeni özellikler ekleyebilir veya mevcut hizmetler için ücret ve fiyatları değiştirebilir. Fiyatlandırma veya ödeme vadelerindeki değişiklikler, işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere bu değişikliğin size bildirilmesinden sonraki fatura döneminde geçerli olacaktır.

C. Fiyatlandırma ve Ödeme Vadesi

i. Abonelik/erişim ücretleri peşin olarak ödenir.

Abonelik Özellikleri için tüm abonelik ve erişim ücretleri peşin olarak ödenecektir. Şirket, işbu Sözleşme’ye uygun olarak Şirket tarafından faturalandırılan ücretler nedeniyle sizin ödemeniz gereken hiçbir ücret veya harcamadan sorumlu değildir (ör. fazla para çekilmiş hesaplar, kredi kartı limitinin aşılması vb.). Önceden yetkilendirme özelliği (ör. bazı PayPal hesapları veya Apple veya Google gibi üçüncü bir taraftan uygulama içi ödemeler) ile bir kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerini sağlayarak, hesabınızın borçları ödenene ve aboneliğiniz siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar vergiler dahil Şirket’e ödenmesi gereken tüm ücretler için ödeme yönteminin tahsil edilmesine devam etmek için Şirket’e yetki verirsiniz. Şirket, benzersiz bir kullanıcı başına bir kredi kartı veya diğer ödeme yöntemi veya tanımlama yöntemi ile ücret tahsil edilebilecek hesap sayısını sınırlama hakkını saklı tutmaktadır.

ii. Abonelik hesaplarının deneme süresi olabilir.

Ücretli üyelik aboneliğinin ilk kaydından sonra size başlangıçta bir deneme süresi verilebilir. Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak, ücretsiz deneme süresi boyunca Belli Abonelik Özellikleri kullanılmayabilir. Bu deneme sırasında istediğiniz zaman hesabınızı iptal edebilirsiniz. Hesap türünüzü değiştirmek isterseniz bu işlemi istediğiniz zaman (deneme süresinden önce veya sonra) yapabilirsiniz. Herhangi bir on iki (12) aylık dönem boyunca (kredi kartı veya benzersiz ödeme veya tanımlama yöntemi ile) kişi başına bir deneme süresi sınırınız vardır. Deneme boyunca hesabınızı iptal etmezseniz kayıt sırasında seçtiğiniz hesap türüne göre sizden ücret tahsil edilir. Herhangi bir zamanda Abonelik Özelliğine yaptığınız aboneliği iptal etmek için support@life360.com adresine bir e-posta gönderin.

iii. Ödeme yöntemleri

Şirket, VISA, MasterCard, American Express ve Discover ile düzenlenen kredi ve banka kartlarını kabul etmektedir. Şirket, ayrıca Apple veya Google gibi üçüncü taraflardan uygulama içi ödeme kabul etmektedir. Şirket, kartınızın diğer kişiler tarafından yetkisiz kullanılmasına karşı korumaya yardımcı olmak üzere banka veya kredi kartınız için güvenlik kodu sunmanızı talep eder. Güvenlik kodu, kartınıza özel olan ve (American Express olması halinde) kartınızın ön yüzünde kabartma şeklinde yazılı hesap numarasının üzerinde veya (Visa veya MasterCard olması halinde) kartınızın arkasındaki imza panelinde yer alan üç veya dört basamaklı bir sayıdır. Şirketin sağladığınız karttan ücret tahsil edememesi halinde (ör. kullanım süresi dolmuş kredi kartı), Şirket kart bilgilerinizi güncellemek için size bildirim gönderir. Fatura bilgilerinizi güncellemek için on dört (14) günlük kanuni bir süre verilir. Hesabın on dört (14) günlük kanuni süre içinde güncellenmemesi halinde Şirket aboneliğinizi sonlandırır.

iv. Fiyatlandırma Değişiklikleri

Abonelik Özellikleri için fiyatlar, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak farklı zamanlarda değişebilir. Değişirse ve o an için Abonelik Özellikleri’niz olursa Şirket size Hizmet yoluyla ya da Şirket’in tercihine bağlı olarak e-posta üzerinden ya da yürürlükteki kanunların talep ettiği şekilde değişiklik gerçekleşmeden en az otuz (30) gün önce değişiklik bildirimini sunar. Fiyat değişikliği yürürlüğe girdikten sonra Abonelik Hizmeti’ni kullanmaya devam etmeniz halinde bu değiştirilen tutarı ödemeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni fiyatları kabul etmemeniz halinde lütfen aşağıdaki “Abonelik Özelliklerini İptal Etme veya Hesabınızı Kapatma” bölümündeki talimatları uygulayın. Siz (Şirket değil), ambulans ve diğer acil durum ekibi gibi Hizmet’le bağlantılı olarak üçüncü taraflara ödenmesi gereken ücret veya ödemelerden sorumlu olursunuz.

D. Para İadesi Olmaması.

Hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bununla birlikte, yürürlükteki kanunlarca yasaklanan durumlar hariç olmak üzere abonelikle ilgili kullanılmayan süreler, Hizmet’in herhangi bir kısmı için herhangi bir lisans veya abonelik ücreti, hesabınızla ilişkili herhangi bir içerik veya veri ya da diğer başka herhangi bir şey için herhangi bir para iadesi yoktur. Abonelik Özellikleri’ni iptal ettiğinizde o tarihte geçerli olan ücretli dönem tamamlanana kadar aboneliğiniz geçerli olur. Anlaşılabilirlik adına, yıllık bir abonelik satın alır ve o yıl içinde iki ay sonra iptal ederseniz yılın kalan kısmı için para iadesi almazsınız, bunun yerine daha önce ödeme yaptığınız kalan on ay için Abonelik Özellikleri’nden faydalanırsınız.

E. Ödeme Bilgileri; Vergiler.

Hizmet’le ilgili bir satın alma veya işlem veya diğer parasal işlemler ile bağlantılı olarak sağladığınız tüm bilgiler doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır. Hizmet’le ilgili bir satın alma veya işlem veya diğer parasal işlemler ile bağlantılı olarak kullanılan kredi kartı, banka kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanan kişilerin maruz kaldığı tüm ücretleri, bu ücretlerin tahakkuk ettiği zaman geçerli olan fiyatlarda ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu satın alma, işlem veya diğer parasal işlemler ile bağlantılı olarak eğer varsa yürürlükteki vergileri ödeyeceksiniz.

F. Pil Kullanımı

Hizmet’in kullanımı veya Mobil Yazılım’ın kullanımını gerektiren Hizmet özellikleri için Mobil Yazılım’ın yüklü olduğu cihazın pilinden ciddi miktarda güç kullanılabilir. Cihazınızdan sunulan bu hizmetlerin veya diğer hizmetlerin kullanımını gerekli olduğu zamanlarla sınırlayabilirsiniz (ör. araç sürmediğinizde belli Hizmet özelliklerini kapatmak isteyebilirsiniz ya da araç sürerken diğer uygulamaları ve hizmetleri kapatabilirsiniz) ya da uygun olan yerlerde telefonunuzu bir güç kaynağına takılı halde tutabilirsiniz.

10. Abonelik Özelliklerini İptal Etme veya Hesabınızı Kapatma

İstediğiniz zaman Abonelik Özelliklerini iptal edebilir veya hesabınızı kapatabilirsiniz. Abonelik Özelliğinizi iptal etmek veya hesabınızı kapatmak için support@life360.com adresine e-posta gönderin. E-posta gönderirseniz adınızı, kayıt yaptırdığınız e-posta adresini ve size ulaşılabilecek bir telefon numarası da ekleyin. Genel olarak, iptal talebinin işlenebilmesi için beş (5) iş günü geçmesi gerekebilir. 

11. Profesyonel Tavsiye Olmaması

Hizmetin profesyonel bilgiler (ör. tıbbi veya hukuki) sunması halinde, bu bilgiler yalnızca bilgi amacıyla sunulur ve bunların profesyonel tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerekir. Hizmet’te bulunan hizmete dayanarak herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır. İlgili alanda lisanslı ve/veya kalifiye olan bir kişiden bağımsız profesyonel tavsiye almanız gerekir.

12. Gizlilik

Kullanıcılarımızın gizliliğine önem veriyoruz. Cihaz verileri, konum, algısal ve hareket verileri dahil sizinle ilgili bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimiz ile ilgili bilgiler için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın. Gizlilik Politikamızda tarif edilen amaçlar için kişisel bilgilerinizin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin verirsiniz.

13. Güvenlik

Şirket, kişisel bilgilerin bütünlüğüne ve güvenliğine önem vermektedir. Bununla birlikte, yetkisiz üçüncü tarafların güvenlik önlemlerimizi aşamayacağını veya kişisel bilgilerinizi uygun olmayan amaçlarla kullanamayacağını garanti edemiyoruz. Kişisel bilgileri, riskleri size ait olmak üzere sağladığınızı kabul etmektesiniz.

14. Üçüncü Taraf Bağlantılar

Hizmet, Şirket’e ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine, reklamverenlere, hizmetlere, özel tekliflere veya diğer etkinlik veya faaliyetlere giden bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları kullanırsanız Hizmet’ten ayrılmış olursunuz. Şirket, bu tip üçüncü taraf siteler, bilgiler, materyaller, ürün veya hizmetleri tavsiye etmemekte veya bunlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmeti kullanarak üçüncü taraf web sitesine erişirseniz bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız ve işbu Sözleşmenin ve Şirketin Gizlilik Politikasının bu siteleri kullanımınızda geçerli olmadığını beyan etmiş olursunuz. Şirketi, üçüncü taraf web sitesi, hizmeti veya içeriği nedeniyle ortaya çıkan tüm yükümlülüklere karşı açık bir şekilde ibra edersiniz. Ayrıca ödeme ve mal hizmeti dahil olmak üzere Hizmette bulunan reklamverenlere ait promosyonlara katılımınız veya ilgilenmeniz ve diğer koşullar (ör. garantiler) yalnızca siz ve bu reklamverenler arasındadır. Bu reklamverenlerle yaptığınız işlemlerle ilgili herhangi bir kayıp veya hasardan Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

15. Teminat

Şirket’i ve bağlı şirketlerimizi, acenteleri/yetki verilenleri, lisans verenleri, yöneticileri ve diğer bağlı şirketleri ve onların çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini/yetki verilenlerini, görevlilerini ve yöneticilerini aşağıda sıralanan hususlar nedeniyle çıkan tüm tazminat talebi, hasar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, maliyet veya borç ve harcamaya (herhangi bir sınırlama olmaksızın yasal ücretler dâhil) karşı savunmayı, teminat altına almayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz: (i) sizin tarafınızdan iletilen veya alınan herhangi bir veri veya içerik dahil Hizmeti kullanımınız ve bunlara erişiminiz; (ii) herhangi bir sınırlama olmaksızın buradaki herhangi bir beyan ve garantinin sizin tarafınızdan ihlal edilmesi; (iii) herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir gizlilik hakkı veya Fikri Mülkiyet Hakları dahil herhangi bir üçüncü taraf hakkın ihlali; (iv) yürürlükteki kanun, kural veya yönetmeliği ihlaliniz; (v) herhangi bir Kullanıcı İçeriğinizin sonucunda ortaya çıkan herhangi bir tazminat talebi veya hasar veya Öneriler dahil olmak üzere hesabınız üzerinden gönderilen Kullanıcı İçeriği veya diğer bilgiler veya (vi) farklı bir tarafın Hizmet’e size özel kullanıcı adı, parola veya diğer uygun güvenlik kodu ile erişmesi ve bu Hizmet’i kullanması.

16. Garanti Olmaması

Bazı yargılama makamları, örneğin Quebec Eyaleti (Kanada) belli garantilerin reddedilmesine izin vermez, bu yüzden aşağıdaki sorumluluk reddi sizin için geçerli olmayabilir.

BU HİZMET, “OLDUĞU GİBİ” VE “UYGUN OLDUĞUNDA” İLKELERİNE GÖRE SAĞLANMAKTADIR. HİZMETİN KULLANIM RİSKİ KENDİ SORUMLULUĞUNUZDADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN TAM OLARAK İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU HİZMET HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN DOLAYLI TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, GİZLİLİK, GÜVENLİK, DOĞRULUK, DAKİKLİK, KALİTE VEYA İHLAL ETMEME DAHİL AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR. ŞİRKETTEN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ELDE ETTİĞİNİZ SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR BİLDİRİM VEYA BİLGİ, BURADA AÇIK OLARAK BELİRTİLMEYEN HİÇBİR GARANTİ TESİS ETMEZ. YUKARIDAKİ HUSUSLARI SINIRLAMAKSIZIN, İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ VE LİSANS VERENLER ŞU TAAHHÜTLERDE BULUNMAZ: (I) HİZMET VEYA HİZMETİN KULLANIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR (ÖR. VERİ, BİLGİ, KONUM, ÇARPMA ALGILAMA VEYA RAPORLAMA, ACİL YARDIM VB.) DOĞRU, GÜVENİLİR, HATASIZ VEYA DOĞRU OLACAKTIR; (II) HİZMET VEYA HİZMETİN KULLANIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAKTIR; (III) HİZMET, HERHANGİ BİR ZAMAN VEYA KONUMDA, ZAMANINDA, KESİNTİSİZ VEYA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILABİLİR OLACAKTIR; (IV) HER TÜRLÜ KUSUR VEYA HATA DÜZELTİLECEKTİR VEYA (V) HİZMETTE HERHANGİ BİR VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER YOKTUR. HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA ELDE EDİLEN İÇERİKLER, RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE İNDİRİLİR VE BU İNDİRME VEYA HİZMETİ KULLANIMINIZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN BİLGİSAYAR SİSTEMİ VEYA CEP TELEFONU HASARI YA DA VERİ KAYBI NEDENİYLE MÜNFERİDEN SORUMLU OLURSUNUZ.

ŞİRKET, HİZMET, BAĞLANTILI WEB SİTESİ VEYA HİZMET ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA REKLAMI YAPILAN VEYA TEKLİF EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN HERHANGİ BİR GARANTİ, TAVSİYE VEYA TAAHHÜT VERMEMEKTE VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR VE ŞİRKET AYRICA ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI VE SİZ ARASINDA HERHANGİ BİR TARAF OLMAMAKTA VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İZLEMEMEKTEDİR.

17. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET, İŞTİRAKLERİMİZ, ACENTELER/YETKİ VERİLENLER, DİREKTÖRLER, ÇALIŞANLAR, TEDARİKÇİLER VEYA LİSANS SAHİPLERİ, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN BU HİZMETİ KULLANMA VEYA KULLANAMAMA NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KÂR, İTİBAR, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE HASARLAR İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER NE SURETLE OLURSA OLSUN, ŞİRKET HİZMETİN VEYA HESABINIZIN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERİN SALDIRIYA UĞRAMASI, KURCALANMASI VEYA YETKİSİZ ERİŞİMİ VEYA KULLANIMI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HASAR, KAYIP VEYA YARALANMA NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ŞİRKET ŞUNLAR İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR: (I) HİZMETTEKİ VEYA HİZMETİN KULLANIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN SONUÇLARDAKİ HATALAR, EKSİKLİKLER, YANLIŞLAR VEYA TUTARSIZLIKLAR (ÖR. VERİ, BİLGİ, KONUM, ARIZA ALGILAMA VEYA RAPORLAMA, ACİL YARDIM VB.); (II) HİZMETİMİZE ERİŞİMİNİZ VEYA KULLANIMINIZ NEDENİYLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN FİZİKSEL YARALANMA, ÖLÜM VEYA MÜLK HASARI VEYA HERHANGİ BİR FARKLI BİR ŞEY; (III) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA BURADA SAKLANAN TÜM KİŞİSEL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIM; (IV) HİZMET İLE AKTARIMIN KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA DURMASI; (V) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA HİZMETİMİZ ÜZERİNDEN VEYA HİZMETİMİZE AKTARILABİLECEK HATA, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİ; (VI) HİZMET ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, E-POSTALANAN, AKTARILAN VEYA KULLANIMA SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCUNDA MARUZ KALINAN HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ HATA VEYA İHMAL YA DA KAYIP VEYA HASAR; (VII) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANICI İÇERİĞİ VEYA KARALAYICI, KÖTÜ NİYETLİ VEYA YASADIŞI HAREKETİ VE/VEYA (VIII) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN EYLEMİ VEYA EYLEMSİZLİĞİ. HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİRKET, İŞTİRAKLERİMİZ, ACENTELER/YETKİ VERİLENLER, DİREKTÖRLER, ÇALIŞANLAR, TEDARİKÇİLER VEYA LİSANS SAHİPLERİ, SİZE VEYA HERHANGİ BİR KULLANICIYA KARŞI HERHANGİ BİR TAZMİNAT TALEBİ, ADLİ KOVUŞTURMA, YÜKÜMLÜLÜK, SORUMLULUK, HASAR, KAYIP VEYA MALİYET İÇİN İŞBU BELGE KAPSAMINDA OLAYIN VUKU BULDUĞU TARİHTEN ÖNCEKİ ALTI AYDA ŞİRKETE ÖDEDİĞİNİZ TUTARI YA DA YÜZ DOLARI (100,00 USD) (BU TUTARLARDAN HANGİSİ BÜYÜKSE) AŞAN TUTARLARDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

ŞİRKETE BU HASARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLDİRİMDE BULUNULMUŞ OLSA DAHİ, YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI BÖLÜMÜ İDDİA EDİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN BİR SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA DİĞER REFERANSLARA DAYANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLUR. YUKARIDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI, GEÇERLİ YARGILAMA MAKAMINDA YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

QUEBEC GİBİ BAZI YARGI MAKAMLARI, DOLAYLI GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA ARIZİ VEYA BAĞLI HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ; BU YÜZDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. İŞBU SÖZLEŞME, SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE YETKİ MAKAMLARINA GÖRE DEĞİŞECEK DİĞER BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMEYE TABİ SORUMLULUK REDDİ, İSTİSNALAR VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARCA YASAKLANAN KAPSAM İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Hizmet ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm hukuk davaları, yürürlükteki kanunlarca yasaklanmadıkça bu hukuk davasına sebep olan olay tarihinden itibaren bir yıl içinde Şirket yazılı bildirimi almadıkça hükümsüz olacaktır.

Bu Hizmet, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerden kontrol edilip işletilecektir. Kanada dışında, Şirket bu Hizmet’in diğer bölgelerde kullanım için uygun veya erişilebilir olduğu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Diğer bölgelerden Hizmet’e erişen veya Hizmet’i kullanan kişiler bunu kendi iradeleri ile yapmaktadır; herhangi bir sınırlama olmaksızın ihracat ve ithalat yönetmelikleri dahil yürürlükteki tüm Amerika Birleşik Devletleri ve yerel yasa ve yönetmelikleri ile uyumdan tamamen sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargo uygulanan bir ülkede ikamet ediyorsanız ya da Amerika Birleşik Devletleri hükûmeti tarafından engellenen veya reddedilen yabancı bir kişi veya kurum iseniz Hizmeti kullanmamanız gerekir. Farklı bir biçimde açık bir şekilde belirtilmedikçe, Hizmette bulunan tüm materyaller, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan kişi, şirket veya diğer kurumlara yöneliktir.

18. Geçerli Kanun ve Tahkim

Burada 18. bölümde belirtilen hükümler, Quebec Tüketiciyi Koruma Kanunu (CQLR c P-40.1) tarafından yasaklanmıştır ve bu yüzden Kanada’nın Quebec bölgesindeki Kullanıcılar için geçerli değildir. 

A. Geçerli Kanun.

Şu konuları kabul etmektesiniz: (i) bu Hizmet, yalnızca California’da bulunacaktır ve (ii) bu Hizmet’in California dışındaki bölgelerde Şirket yerine spesifik veya genel kişisel yargılama yetkisine sebep olmayacak şekilde pasif olduğu kabul edilecektir. İşbu Sözleşme, yasaların çatışması prensibine bakmaksızın yerel maddi California Eyaleti yasalarına göre idare edilecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin eyaletler arası ticaret işlemlerinin kanıtı olduğunu onaylamaktadır. Maddi hukuk ile ilgili olarak önceki cümlelere bakmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülen tahkim, Federal Tahkim Yasası’na (9 U.S.C. §§ 1-16) tabi olarak yönetilecektir. Malların Uluslararası Satımına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin uygulanması açık bir şekilde hariç tutulmaktadır. Aşağıdaki Tahkim hükmünde beyan edildiği üzere telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent ve diğer fikri mülkiyet veya özel hakların mevcut veya olası ihlali, kötüye kullanımı veya bozulmasını önlemek amacıyla yargılama yetkisine sahip bir mahkemede ihtiyati tedbir veya parasal olmayan tedbir hakkımızı saklı tuttuğumuz eylemler için California’nın Santa Clara Bölgesinde yer alan federal ve eyalet mahkemelerine müracaat edeceğinizi kabul etmektesiniz.

B. Tahkim.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA YASAKLANMASI HARİÇ OLMAK ÜZERE TARAFLARIN UYUŞMAZLIKLARINI HAKEME SUNMASINI ŞART KOŞTUĞUNDAN VE ŞİRKETTEN DÜZELTME TALEP ETME BİÇİMİNİZİ SINIRLADIĞINDAN, BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN. Düşük bir olasılıkla olsa da, Şirketin altmış (60) gün içinde sizinle yaşadığı sorunu çözememesi halinde, her ikimiz yürürlükteki kanunların yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, burada belirtilen durumlar hariç olmak üzere işbu Kullanım Sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkan veya bununla bağlantılı veya bununla ilgili herhangi bir tazminat talebini, uyuşmazlığı veya ihtilafı (Şirketin ihtiyati tedbir veya diğer parasal olmayan tedbirleri hariç olmak üzere) JAMS için o anda yürürlükte olan İsteğe Bağlı Hızlandırılmış Tahkim Prosedürlerine tabi olarak Adli Arabuluculuk ve Tahkim Hizmetleri (“JAMS“) tarafından bağlayıcı tahkim ile çözmeyi kabul ediyoruz. Siz ve Şirket farklı bir şekilde mutabakata varmadıkça tahkim, California’nın Santa Clara Bölgesinde gerçekleştirilecektir. Taraflardan her biri, JAMS kurallarına uygun olarak her türlü JAMS başvuru, idari ücretler veya hakem ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Hakem tarafından verilen karar, tahkim masraflarını, makul avukat masraflarını ve bilirkişi ve diğer şahitlerin makul masraflarını içerecektir ve hakem tarafından verilen karara dayanarak mahkemenin verdiği hüküm, yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından girilecektir. Bu Bölümdeki hiçbir şey, Şirketin herhangi bir Şirket menfaatini korumak amacıyla gerektiği şekilde mahkemelerden ihtiyati tedbir veya parasal olmayan tedbir talep etmesini önleyecek şekilde yorumlanmayacaktır. TÜM TAZMİNAT TALEPLERİ TARAFLARIN KENDİ YETKİLERİYLE SUNULMALI, DAVACI VEYA HERHANGİ BİR GRUP DAVASININ, TOPLU DAVANIN ÜYESİ, ÖZEL AVUKAT DAVASI VEYA DİĞER TEMSİLİ DAVALAR OLARAK SUNULMAMALIDIR. BU FERAGAT GRUP TAHKİMİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR VE FARKLI BİR ŞEKİLDE MUTABAKATA VARMADIKÇA, HAKEM BİR KİŞİNİN TAZMİNAT TALEBİNDEN FAZLASINI BİRLEŞTİRMEMELİDİR. İŞBU SÖZLEŞMEYİ AKDEDEREK, SİZ VE ŞİRKET HER BİRİNİZ JÜRİ HUZURUNDA DAVA VEYA GRUP DAVASINA, TOPLU DAVAYA, ÖZEL AVUKAT DAVASINA VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TÜRDEKİ TEMSİLİ DAVALARA KATILMA HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

19. Bilgi ve Şikayetler

Hizmetle ilgili herhangi bir soru veya şikayetiniz varsa lütfen support@life360.com adresine e-posta gönderin veya (866) 277-2233 no.lu telefonu arayın. E-posta yazışmalarının güvenli olmayabileceğine lütfen dikkat edin. Buna göre, Şirket ile yaptığınız e-posta yazışmalarınızda kredi kartı bilgilerini veya diğer hassas bilgileri dahil etmemeniz gerekir. California’da ikamet edenler, California Tüketici İşleri Departmanının Tüketici Hizmetleri Bölümünün Şikayet Destek Birimine 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 adresine posta göndererek veya (916) 445-1254 ya da (800) 952-5210 No’lu telefondan telefon ederek ulaşabilir.

20. Genel Hususlar

A. Devir.

İşbu Sözleşme ve işbu belgeye tabi olarak verilen hak ve lisanslar, sizin tarafınızdan transfer edilip devredilemez ancak Şirket tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilebilir. Bu maddenin hilafına yapılmaya çalışılan tüm transfer veya devirler hükümsüzdür.

B. Bildirim Prosedürleri ve Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.

İster yasalarca şart koşulmuş olsun ister pazarlama veya diğer ticari amaçlarla olsun Şirket, size e-posta bildirimi, yazılı veya basılı kopya bildirimi ile ya da web sitemizde veya mobil uygulamamızda bildirimin yayımlanması yoluyla Şirket tarafından belirlendiği şekilde kendi takdirimize bağlı olarak ya da yürürlükteki kanunların talep etmesi durumunda bildirimde bulunabilir. Şirket, Kullanıcılarımıza bildirim gönderme biçimini ve aracını belirleme hakkını saklı tutmaktadır; şu şartla ki, Sözleşmemizde tarif edildiği şekilde belli bildirim yöntemlerini almaktan vazgeçebilirsiniz. Şirket, bize verdiğiniz e-posta adresine gönderdiğimiz e-posta bildirimlerine sizin veya ağ hizmet sağlayıcınız tarafından uygulanabilecek otomatik filtrelemelerden sorumlu değildir. Şirket, kendi takdirimize bağlı olarak, işbu Sözleşme’yi size önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın farklı zamanlarda değiştirip güncelleyebilir (bildirimin yürürlükteki kanunlarca gerektirmesi hariçtir); bu yüzden bu sayfayı belli aralıklarla gözden geçirmeniz gerekir. Sözleşmeyi ciddi anlamda değiştirdiğimizde, sayfanın en altındaki “son değiştirilme” tarihini güncelleriz. Bu değişiklikten sonra Hizmet’i kullanmaya devam ederseniz Sözleşme’yi kabul etmiş sayılırsınız. Bu hükümleri veya sonraki Sözleşmeleri kabul etmezseniz Hizmet’i kullanmayın veya bunlara erişmeyin (veya erişmeye devam etmeyin).

C. Sözleşmenin Bütünlüğü/Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşme, yapılan düzenlemeler ve Hizmet’le bağlantılı olarak Şirket’le akdetmiş olabileceğiniz diğer sözleşmeler (burada ve Gizlilik Politikası’nda referans alınan tüm ek hükümler dahil), Hizmet’le ilgili olarak siz ve Şirket arasındaki tüm sözleşmeyi tesis etmektedir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yargılama yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz kabul edilmesi durumunda, bu hükmün geçersizliği işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

D. Feragat Etmeme.

İşbu Sözleşme’deki herhangi bir hükümden feragat edilmesi, bu hükümden veya diğer hükümlerden feragat edilmeye devam edildiği anlamına gelmez ve Şirket’in işbu Sözleşme’ye tabi olarak herhangi bir hakkı veya hükmü iddia etmemesi, bu hak veya hükümden feragat edildiği olarak yorumlanmaz.

E. İletişim.

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen admin@life360.com adresinden bizimle iletişime geçin.

İşbu Sözleşme en son 19 Kasım 2022’de güncellenmiştir.

F. Dil

Siz ve Şirket, işbu Sözleşme’nin ve bununla bağlantılı tüm belgelerin İngilizce dilinde düzenleneceğini açık bir şekilde talep edip şart koşmaktasınız.